Hier staan o.a. belangrijke mededelingen.


Door het hoofdbestuur van de S.S.V.Z. besloten de activiteiten in het ontspanningslokaal per 24 Mei weer op te starten ! (uitgezonderd kaarten i.v.m. de1,5 mtr. regel.)