Informatie B.G.V.


Op 06 oktober komt de BGV afdeling Zutphen weer bij elkaar.

Wel met inachtneming van de dan geldende Corona regels.

Iedere bezoeker moet in het bezit zijn van een bewijs van inenting, hersteld verklaring Corona of een recente negatieve test uitslag, dit wordt gecontroleerd bij binnenkomst.


Per februari 2021 heeft onze secretaris de werkzaamheden voor onze afdeling beëindigd om zich met andere maatschappelijke activiteiten bezig te kunnen houden. Het bestuur roept leden van onze afdeling dringend op zich te melden om deze vacature op te vullen.

Informatie over tijdsbeslag en werkzaamheden bij onze voorzitter Ben Brookman telefoon: 06 8015 0429


Op de SSVZ kalender zijn voor de BGV data voor 2021 onder voorbehoud ingepland.Eigen bijdragen NS-Business Card worden weer in rekening gebracht per

1 september 2020

De maandelijkse eigen bijdragen voor de reisfaciliteiten zijn tijdelijk stopgezet, omdat er niet of nauwelijks met de NS-Business Card gereisd kon worden vanwege de coronamaatregelen van de overheid en de oproep om alleen te reizen met het OV als het echt moest.

Nu het weer mogelijk is om met de trein te reizen, wordt de eigen bijdrage per 1 september 2020 weer in rekening gebracht. Dit zal voor het eerst zichtbaar zijn in de betaling van het pensioen eind september 2020.

Aangezien dit besluit gelijk is aan wat in de brief in juni is gemeld, wordt er hierover niet aanvullend naar de gepensioneerden persoonlijk gecommuniceerd.Foto's van bijeenkomsten, bingo's, uitstapjes, etc. kunt U nog steeds bekijken in het "archief" onder de tab INFO.