Informatie B.G.V.

Op verzoek van Wim Elbers secr. BGV oost Gelderland onderstaande info !

Wilt u uw geld terug voor een reeds betaalde activiteit: de excursie Planetarium, de Paasbrunch en de busreis, neem contact op met Rikie Bontsema telefoon: 06 1286 3434 of Uinko Scholte telefoon: 06 5700 0018. Zij regelen de teruggave voor u.

Per februari 2021 zal onze secretaris zijn werkzaamheden voor onze afdeling beëindigen om zich met andere maatschappelijke activiteiten bezig te kunnen houden. Het bestuur roept de leden van onze afdeling op zich te melden om deze vacature op te vullen. Informatie over tijdsbeslag en werkzaamheden bij onze voorzitter Ben Brookman telefoon: 05 06 8015 0429

 

Beste leden

De BGV afd. Oost Gelderland heeft besloten ivm,

COVID-19 (Corona) alle kontaktmiddagen of andere

aktiviteiten voor 2020 te schrappen.

Blijf gezond denk aan elkaar !

 

Heeft U vragen dat kunt U dat doen via het contactformulier.


Eigen bijdragen NS-Business Card worden weer in rekening gebracht per

1 september 2020

De maandelijkse eigen bijdragen voor de reisfaciliteiten zijn tijdelijk stopgezet, omdat er niet of nauwelijks met de NS-Business Card gereisd kon worden vanwege de coronamaatregelen van de overheid en de oproep om alleen te reizen met het OV als het echt moest.

Nu het weer mogelijk is om met de trein te reizen, wordt de eigen bijdrage per 1 september 2020 weer in rekening gebracht. Dit zal voor het eerst zichtbaar zijn in de betaling van het pensioen eind september 2020.

Aangezien dit besluit gelijk is aan wat in de brief in juni is gemeld, wordt er hierover niet aanvullend naar de gepensioneerden persoonlijk gecommuniceerd.Foto's van bijeenkomsten, bingo's, uitstapjes, etc. kunt U nog steeds bekijken in het "archief" onder de tab INFO.