Informatie B.G.V.

Beste leden

De BGV afd. Oost Gelderland heeft besloten ivm COVID-19 (Corona) alle kontaktmiddagen of andere aktiviteiten voor 2020 te schrappen.

Blijf gezond denk aan elkaar !

 

Heeft U vragen dat kunt U dat doen via het contactformulier.


Eigen bijdragen NS-Business Card worden weer in rekening gebracht per

1 september 2020

De maandelijkse eigen bijdragen voor de reisfaciliteiten zijn tijdelijk stopgezet, omdat er niet of nauwelijks met de NS-Business Card gereisd kon worden vanwege de coronamaatregelen van de overheid en de oproep om alleen te reizen met het OV als het echt moest.

Nu het weer mogelijk is om met de trein te reizen, wordt de eigen bijdrage per 1 september 2020 weer in rekening gebracht. Dit zal voor het eerst zichtbaar zijn in de betaling van het pensioen eind september 2020.

Aangezien dit besluit gelijk is aan wat in de brief in juni is gemeld, wordt er hierover niet aanvullend naar de gepensioneerden persoonlijk gecommuniceerd.Foto's van bijeenkomsten, bingo's, uitstapjes, etc. kunt U nog steeds bekijken in het "archief" onder de tab INFO.