Het huidige bestuur van de S.S.V.Z. 

* Ereleden:*      Freek Horst, Wim GrooteHaar

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Voorzitter:             

Ton van Broekhuijsen                   0644 604602              tonny@dds.nl         

2de Voorzitter:         

Vacant                                          

Secretaris:   

Uinko Scholte                              0657 000018              u.scholte@hetnet.nl             

2de Secretaris: 

Simon Geltink                             0616 885830              s.geltink@chello.nl

voor activiteiten:                                                            activiteiten@ssvz-zutphen.nl

Penningmeester:

Hennie Klaasen                         0629 29608505       k.klaasen1@chello.nl          

2de Penningmeester en

Ledenadministratie:

Vacant    

Lid:

Frans Hek

Constant Barendsen                 0626 370545               c.barendsen.sr@gmail.com

Geert Wasseveld                       06...............                gjwasseveld@gmail.com