HET huidige bestuur van de S.S.V.Z. 

* Ereleden:*      Freek Horst, Wim GrooteHaar

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Voorzitter:             

Ton van Broekhuijsen  0644 604602  tonny@dds.nl         

2de Voorzitter:         

Vacant                                          

Secretaris:   

Uinko Scholte             0657 000018  u.scholte@hetnet.nl             

2de Secretaris: 

Simon Geltink             0616 885830 s.geltink@chello.nl

voor activiteiten:                               activiteiten@ssvz-zutphen.nl

Penningmeester:

Hennie Klaasen         0629 608505  k.klaasen1@chello.nl          

2de Penningmeester en

Ledenadministratie:

Frans Hek                 0610 230111  frans.hek@gmail.com     

Lid:

Geert Wasseveld      06...............   gjwasseveld@gmail.com