B.G.V. Bijeenkomsten en Activiteiten

Op de website van de BGV

www.bgvov.nl 

staat ook veel informatie voor U. 

De eerstvolgende  contactmiddag is op

04 september vanaf 13.00 uur