Afdelingsleiders worden verzocht de leden van de afdeling in te lichten !