De busreis 21 september 2022 gaat nu hopelijk door !

 

Busreis gaat naar de Zandsculpturen in Garderen

de busreis is voor zowel

BGV als SSVZ leden

 


Bij voldoende deelname (minimum 30 pers.)gaan we 21 Sept. 2022, met de bus naar Zandsculpturen Garderen.(rolstoel/rollatorvriendelijk ingericht).      

Thema dit jaar:  “ Onze Vaderlandsche Geschiedenis"

Dagindeling en kosten:

Vertrekplaatsen Busstation Zutphen 10.45 uur

en-/of Parkeerplaats achter Hanzehal Zutphen 10.55 uur.

Kosten pp. € 38,00 voor SSVZ en-/of BGV leden.  

Niet SSVZ/BGV leden € 52,00 per persoon.

Aankomst Garderen 12.00 uur.

We beginnen met een lunch, daarna vanaf 13.00 uur rondwandelen op het park met diverse uitrustplaatsen.

Terugreis naar het SSVZ ontspanningslokaal om 15.30 uur.

Aankomst Isendoornstraat hoek Nieuwstad 16.40 uur.

Tot 17.45 uur borreluurtje. Aansluitend koud/warm buffet.

Einde gezellige dag circa 20.00 uur.

Opgave en betaling vanaf 1 maart tot en met 1 juli 2022, tijdens een van de bijeenkomsten op 2 maart, 13 april, 4 mei  of telefonisch, t/m 1 juli, bij Rikie Bontsema 0612863434  of door overmaking van het verschuldigde bedrag naar BGV Afdeling Oost Gelderland, NL66 INGB 0003 5073 22 ovv. bustocht, opstapplaats, naam en eventuele dieetwensen.   

Na betaling ontvangt U een mondelinge of schriftelijke bevestiging.

Bij onvoldoende deelname, minder dan 30 personen op en-/of na 1 juli,                       wordt uw betaling  terug-gestort/betaald.

Namens het bestuur van SSVZ en BGV afdeling Oost Gelderland,

Uw penningmeester van de BGV,

Constant Barendsen.