De busreis 21 september 2022 gaat door !

Zie update van de info tekst

 

Busreis gaat naar de Zandsculpturen in Garderen

de busreis is voor zowel

BGV als SSVZ leden

 


We gaan op 21 september 2022, met de bus naar Zandsculpturen Garderen.

(rolstoel/rollatorvriendelijk ingericht).      

Thema dit jaar:  “ Onze Vaderlandsche Geschiedenis"

Dagindeling en kosten:

Vertrekplaatsen Busstation Zutphen 10.45 uur

en-/of Parkeerplaats achter Hanzehal Zutphen 10.55 uur. ( Nabij ingang kegelbanen )

Kosten pp. € 38,00 voor SSVZ en-/of BGV leden.  

Niet SSVZ/BGV leden € 52,00 per persoon.

Aankomst Garderen 12.00 uur.

We beginnen met een lunch, daarna vanaf 13.00 uur rondwandelen op het park met diverse uitrust plaatsen.

Terugreis naar het SSVZ ontspanningslokaal om 15.30 uur.

Aankomst Isendoornstraat hoek Nieuwstad 16.40 uur.

Tot 17.45 uur borreluurtje. Aansluitend koud/warm buffet.

Einde gezellige dag circa 20.00 uur.

Opgave en betaling tot en met 1 september 2022, door overmaking van het verschuldigde bedrag naar BGV Afdeling Oost Gelderland, NL66 INGB 0003 5073 22 ovv. bustocht, opstapplaats, naam en eventuele dieetwensen.  

Maximaal 54 personen. Vol = Vol 

Na betaling ontvangt U een mondelinge of schriftelijke bevestiging.

Namens het bestuur van SSVZ en BGV afdeling Oost Gelderland,

Uw penningmeester van de BGV,

Constant Barendsen.